Ανακοίνωση για COBALT απο Τράπεζα Κύπρου

Ανακοίνωση για COBALT απο Τράπεζα Κύπρου

Ανακοίνωση για COBALT

Όσοι πελάτες αγόρασαν αεροπορικά εισιτήρια της Cobalt με οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου και η ημερομηνία της πτήσης τους είναι μεταγενέστερη της 17/10/2018 έχουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων .

Ενημερωθείτε πιο κάτω για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

Διαδικασία Αμφισβητούμενης/ων Συναλλαγής/ων

Για υποβολή αιτήματος για αμφισβητούμενη/ες συναλλαγή/ών που πραγματοποιήθηκε/αν με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ (Τράπεζα), παρακαλείστε όπως  ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:

  1. Εκτυπώσετε το έντυπο “Επιστολή Αμφισβητούμενης Συναλλαγής” κάνοντας κλικ εδώ.
  2. Συμπληρώσετε το έντυπο με τις πιο κάτω απαιτούμενες πληροφορίες:
  • Ονοματεπώνυμο / Αρ. Κάρτας / Αρ. Κινητού Τηλεφώνου (για ενημέρωση σχετικά με την αμφισβήτησή σας)
  • Αμφισβητούμενη/ες συναλλαγή/ες (όπως παρουσιάζεται/ονται στην κατάσταση λογαριασμού) – (Ημερομηνία / Ποσό / Όνομα Εμπόρου)
  • Υπογραφή Κατόχου Κάρτας και Ημερομηνία

       Απαραίτητη η επισύναψη αντίγραφου αεροπορικού εισιτηρίου

  1. Αποστείλετε όλα τα έγγραφα με οποιοδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους:
  • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο: chargeback@bankofcyprus.com
  • Με παράδοση σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.

Για τα αιτήματα τα οποία παραλαμβάνονται μέσω του email, η Τράπεζα θα σας αποστέλλει αυτόματο μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής του αιτήματος για αμφισβητούμενη/ες συναλλαγή/ών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα υποβολής αμφισβητούμενης/ων συναλλαγής/ών, βλέπε πιο κάτω στις Ερωτήσεις / Απαντήσεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Ποιος έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων;
Όσοι πελάτες αγόρασαν εισιτήρια με οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου και
η ημερομηνία της πτήσης είναι μεταγενέστερη της 17/10/2018. Επίσης πελάτες που
αγόρασαν τα εισιτήρια ή ταξιδιωτικά πακέτα μέσω ταξιδιωτικών γραφείων και η
υπηρεσία δεν τους παραχωρήθηκε λόγω του κλεισίματος της αεροπορικής εταιρίας.
2. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί από τον πελάτη;
Ο πελάτης θα πρέπει να συμπληρώνει το έντυπο “Επιστολή Αμφισβητούμενης
Συναλλαγής’’ και να την αποστέλλει με email στην Υπηρεσία Καρτών, στο
chargeback@bankofcyprus.com ή να την παραδίδει στο κατάστημα με το οποίο
συνεργάζεται.
Στις περιπτώσεις που η αγορά έγινε μέσω ταξιδιωτικού γραφείου ο πελάτης θα
πρέπει πρώτα να επικοινωνεί με τον έμπορο ο οποίος μπορεί να του προσφέρει
κάποια εναλλακτική λύση ή να προχωρήσει ο ίδιος σε πίστωση. Ο πελάτης δεν είναι
αναγκασμένος να δεχτεί την εναλλακτική πρόταση. Αν τελικά δεν ικανοποιηθεί να
αναφέρει στην επιστολή ότι επικοινώνησε με τον έμπορο χωρίς αποτέλεσμα
3. Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να σταλούν με την επιστολή;
Θα πρέπει να σταλούν τα αντίγραφα των εισιτηρίων (e-tickets) ή αν δεν υπάρχουν, οι
αριθμοί των εισιτηρίων (ticket number) και ημερομηνίες πτήσης. Επίσης
οποιαδήποτε επικοινωνία υπήρξε μεταξύ πελάτη και έμπορα (ειδικά στις
περιπτώσεις ταξιδιωτικών γραφείων)
4. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιήθηκε μέρος του ταξιδιού;
Ο πελάτης μπορεί να διεκδικήσει μόνο τα χρήματα που αντιστοιχούν στην πτήση
που δεν έγινε. Για παράδειγμα, αν ο πελάτης αγόρασε εισιτήρια με επιστροφή και η
πρώτη πτήση έγινε αλλά η επιστροφή ήταν μετά το κλείσιμο της εταιρίας, ο πελάτης
δικαιούται τα χρήματα που αντιστοιχούν στην πτήση που δεν έγινε.
Επίσης, αν ο πελάτης αγόρασε εισιτήρια από διάφορες εταιρίες και δεν μπορεί να
πραγματοποιήσει το ταξίδι του γιατί μια από τις πτήσεις δεν θα γίνει, μπορεί να
διεκδικήσει μόνο τα χρήματα από την εταιρία που έκλεισε και όχι από τις άλλες
εταιρίες. Παράδειγμα: Ο πελάτης θα ταξιδέψει από Λάρνακα σε Αθήνα με μια
αερογραμμή και από Αθήνα σε Λονδίνο με άλλη. Αν το πρώτο εισιτήριο είναι με την
εταιρία που έκλεισε δεν μπορεί να διεκδικήσει το δεύτερο εισιτήριο, αφού η
συγκεκριμένη πτήση θα πραγματοποιηθεί. Για τα υπόλοιπα εισιτήρια ο πελάτης θα
πρέπει από μόνος του να τα ακυρώσει, αν το επιτρέπει η πολιτική ακύρωσης
εισιτηρίων της εταιρίας. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για οποιεσδήποτε άλλες
διευθετήσεις έγιναν από τον πελάτη (ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κ.λ.π.)